Tabulka v PowerPointu

Tabulka se dá v PowerPointu vytvořit dvojím způsobem:

1. Nakreslením hraničních čar řádků a sloupců.
2. Zadáním počtu potřebých sloupců a řádků.

Graficky nejpravidelnější jsou tabulky vytvořené druhým způsobem, které se naučíme vytvořit na následujícím příkladě:

1. Vložení nabídky Rozložení nadpis a tabulka:

Rozložení nadpis a tabulka PowerPoint

2. Zadání velikosti tabulky:

Zadání velikosti tabulky PowerPoint

V tabulce se pohybujeme pomocí myši. Teď už stačí tabulku jenom vyplnit a zlepšit její grafickou podobu:

Zadání velikosti tabulky PowerPoint

Zobrazení textu v tabulce upravíme zde:

Zadání velikosti tabulky PowerPoint

V tabulce se dá i upravit počet buněk pomocí nástroje guma:

Zadání velikosti tabulky PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Diagram v PowerPointu

Správný diagram vydá za tisíce slov. Diagramy jsou užitečné, protože nahrazují díky své názornosti velké množství textu. Diagram vložíme do prezentace následujícím způsobem:

Diagram tabulky PowerPoint

Po kliknutí na symbol diagramu se zobrazí okno s výběrem typů diagramů:

Diagram tabulky PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Graf v PowerPointu

Graf přehledně znázorňuje číselné hodnoty. Díky tomu má velkou vypovídací schopnost. Graf se do prezentace vkládá následujícím způsobem:

Graf PowerPoint

Po kliknutí na symbol diagramu se zobrazí okno s pokusným datovým listem vytvoření grafu:

Graf PowerPoint

Kliknutím mimo datový list se graf vloží do snímku:

Graf PowerPoint

Vytvořený graf upravujeme následujícím způsobem:

Graf PowerPoint

Sloupcové grafy jsou v PowerPointu přednastavené. Proto se teď naučíme změnit typ grafu:

Graf PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Vložení obrázku v PowerPointu

I obrázky oživují prezentace. Jenom nezapomínejme, že v prezentaci má obrázek nahrazovat slova. Obrázek musí být výstižný a pochopitelný pro naše publikum.

Vkládané obrázky můžou být dvojího druhu:

1. Klipart. Kliparty jsou obrázky, které získáme s programem nebo je můžeme stahovat pomocí služky Microsort Office online. Jsou to hotové obrázky, které připravili profesionálové.
2. Obrázek. Ostatní obrázky jsou třeba naše fotografie nebo obrázky, které jsme nakreslili v grafickém programu.

Na příkladu si ukážeme vložení klipartu do snímku:

Vložení obrázku PowerPoint

Vložený klipart na snímku vypadá následovně:

Vložení obrázku PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Kreslení obrázků v PowerPointu

Obrázek nebo grafický symbol si můžeme v PowerPointu i sami nakreslit. Obrázky kreslíme pomocí kreslicího plátna:

Kreslení obrázků PowerPoint

Kreslicí plátno obsahuje nejpoužívanější kreslicí nástroje. Stačí kliknout na ikonu nástroje. Tím se nástroj aktivuje a myší můžeme nástroj umístit do snímku a začít ho používat.

Užitečné jsou automatické tvary. Automatické tvary se v prezentacích často používají. Na následujícím příkladě si můžeme prohlédnout jejich vzhled:

Kreslení obrázků PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint

© Fotis Fotopulos, 2009

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2009

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Úvod
Zajímavé odkazy
Půjčky