Ozvučení prezentace v PowerPointu

Prezentaci můžeme oživit zvukem. Zvuk vložíme do prezentace následujícím způsobem:

Ozvučení prezentace PowerPoint

Ozvučený snímek vypadá takto:

Ozvučení prezentace PowerPoint

Zvuk můžete do prezentace vložit ze souboru nebo hudebího CD. V těchto případech je potřebné neporušit autorské právo. O těchto možnostech tato kapitola nepojednává. Při použití zvuků z dílny Microsoft se porušení autorských práv bát nemusíme.

Další možností ozvučení je nahrání zvuku do snímku. Zvuk do snímku nahrajeme následujícím způsobem:

Ozvučení prezentace PowerPoint

Zvuk v prezentaci nemusí být v jenom podobě ikony ampliónu. Zvuk můžeme přiřadit jakémukoliv objektu (graf, diagram, obrázek...). Zvuk objektu přiřadíme následujícím způsobem:

Ozvučení prezentace PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Vložení videoklipu v PowerPointu

PowerPoint obsahuje několik videoklipů, které můžeme v prezentaci použít. Vidoklip vložíme z galerie médií následujícím způsobem:

Vložení videoklipu PowerPoint

Na snímku klikneme na ikonu klipartu. Zobrazí se nabídka dostupných klipartů, ze které si potřebný vyberete. V prezentaci můžeme použít i vlastní video pořízené videokamerou:

Vložení videoklipu PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Animace v PowerPointu

Animace mají za úkol upoutat pozornost a celkově prezentaci zkrášlit. Animaci můžeme vytvořit dvěma způsoby:

1. Pomocí animačních schémat. Zde si vybíráme z hotových kombinací animačních efektů pro nadpisy, bodový text a příchod celého snímku na obrazovku. Nefunguje pro ostatní objekty jako jsou tabulky a grafy.
2. Vlastní animace. Pomocí této metody si můžeme nakombinovat animační efekty pro všechny objekty podle vlastní libovůle.

Animační schémata pro vytvoření prezentace najdeme zde:

Vložení videoklipu PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint

© Fotis Fotopulos, 2009

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2009

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Úvod
Zajímavé odkazy
Půjčky