Formátování písma v PowerPointu 2010

Někdy se vyskytne potřeba vložit do prezentace text způsobem, který nenabízí žádný motiv. Text do snímku vložíme pomocí textového pole:

 1. Klikněte na kartu Vložení.
 2. Klikněte na příkaz textové pole.
 3. Na snímku se kurzor změní na šipku směřující dolu.
 4. Kliknutím levým tlačítkem myši se šipka změní v kříž (důležité je aby jste levé tlačítko myši stále drželi).
 5. Táhnutím myši si vytvoříme textové pole o požadované velikosti.
 6. Jakmile pustíme levé tlačítko myši, tak se v textovém poli zobrazí textový kurzor a tak můžeme začít psát text.
Vložení textového pole powerpoint

Do hotového textového pole můžeme vkládat text, který se v této kapitole naučíme upravovat. Odborně řečeno formátovat:

textové pole

Napište si do textového pole třeba Ahoj světe. Na tomto textu si ukážeme jeho formátování.

 1. Označte si text Ahoj světe.
 2. Klikněte na kartu Domů.
 3. Zde vyhledejte oddíl Písmo - tím se teď budeme zabívat.
Formátování písma PowerPoint

V oddíle Písmo najdeme všechny potřebné nástroje pro formátování textu. Ty nejdůležitější si teď ukážeme. Zde změníme druh písma:

druh písma powerpoint

Velikost písma:

velikost písma powerpoint

Řez písma:

řez písma powerpoint

Tučné B je řez písma typu Bold - je to tučné písmo. Podtržené U znamená, že bude písmo podtržené čárou. A šikmé I znamenají kurzíva.

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Formátování odstavce

Odstavec je text ukončený stiskutím klávesy ENTER. Proto se odstavec může skládat z jednoho až více řádků. Pokud píšeme v motivu do automatického textového pole, tak při psaní za nás řádky zalamuje PowerPoint.

Nástroje pro formátování odstavce naleznete pomocí následujícího postupu:

 1. Kliknete na kartu Domů (samozřejmně musí být odstavec označený).
 2. Nástroje po formátování odstavce jsou v oddíle Odstavec. 

Formátování odstavce Powerpoint

Pro zarovnání odstavce použijeme tyto ikony:

zarovnání odstavce powerpoint

Odstavec můžeme zarovnat takto:

Formátování odstavce PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Řádkování v PowerPointu 2010

Řádkování je vzdálenost mezi řádky v odstavci. V PowerPointu je standartně nastavené řádkování 1. Změny v řádkování provádíme zde (text musí být označený):

Řádkování PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Odsazení textu

Odsazení je posunutí textu. Text se posouvá pro zvýraznění důležitosti jednotlivých textů. Méně důležité informace jsou pomocí odsazení posouvány doleva. PowerPoint umožňuje použít pět stupňů důležitosti pomocí odsazení.

Odsazení provedeme následujícím způsobem:

 1. Po označení textu klikneme na kartu Domů.
 2. Zde se nachází ikonky pro odsazení. S levou šipkou odsazuje doleva. S pravou šipkou odsazuje doprava.
 3. Text "Jsi krásný svět" byl odsazený doprava.
Odsazení textu PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Odrážky a číslování

Odrážky jsou ozdobné grafické symboly na začátku prvního řádku odstavce. Číslování je to samé, ale na začátku místo grafického symbolu je číslo. Odrážky a číslování vytvoříme následujícím způsobem:

 1. Označíme si text.
 2. Klikneme na kartu Domu.
 3. V oddíle Odstavec se budeme dívat po těchto ikonách.

Ikona pro odrážky:

Odrážky PowerPoint

Ikona pro číslování:

číslování v powerpointu

Rozdíl mezi odrážkami a číslováním vypadá takto:

Odrážky a číslování PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Další možnosti textu

V prezentacích se textem šetří. Vhodný symbol dokáže mnohdy říct více než celé věty. Speciální symboly vložíme do prezentace následujícím způsobem:

 1. Klikneme na kartu Vložit.
 2. Klikneme na ikonu Symbol

1. Speciální symboly:

Speciální symboly PowerPoint

Pak se nám zobrazí okno s nabídkou speciálních symbolů. Zde stačí symbol najít, kliknout na něj myší a tím se symbol vloží do prezentace:

symboly powerpoint

Prezentaci oživí i zvláštní textové efekty. PowerPoint umožňuje využívat ozdobné písmo, kterému se říká WordArt:

 1. Klikneme na záložku Vložit.
 2. Klikneme na ikonu WordArt.

2. WordArt:

WordArt PowerPoint

Někdy se stane, že je vhodné vidět na snímku jeho pořadové číslo. Číslo snímku se v prezentaci zobrazí v místě, ve kterém máme textový kurzor. Pokud si nikam nevložíme textový kurzor, PowerPoint nám nabídne vložení čísla snímku do záhlaví nebo zápatí.

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint

© Fotis Fotopulos, 2011

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2011

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Úvod
Zajímavé odkazy
Půjčky