Spuštění prezentace Microsoft PowerPoint 2010

Prezentaci v PowerPointu můžeme spustit dvojím způsobem. Záleží jenom na tom, který zrovna potřebujeme. Pokud chceme spustit prezentaci od počátku, tak zvolíme následující postup (pro procvičení postupu si vytvořte v prezentaci min. dva snímky):

  1. Klikneme na záložku Prezentace.
  2. Zvolíme příkaz Od začátku. Tím se nám prezentace spustí i kdybychom neměli označený první snímek prezentace.
Spuštění prezentace PowerPoint

Někdy ale potřebujeme spustit prezentaci v Power Pointu z určitého snímku, který není prvním snímkem. Proto PowerPoint nabízí možnost spustit prezentaci z aktuálního snímku:

  1. Myší si klikněte na snímek od kterého chcete začít prezentovat.
  2. Klikněte na záložku Prezentace.
  3. Klikněte na spuštění z aktuálního snímku. Můžeme to udělat i klávesovou zkratkou Shift+F5).
Spuštění prezentace z aktuálního snímku

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Ovládání prezentace

Předvádění prezentace spočívá v postupném zobrazování snímků prezentace. Zobrazení snímků můžeme nastavit automaticky nebo ručně ovládat v průběhu předvádění prezentace. Při ručním ovládání se využívá klávesa mezerníku, klávesové šipky nebo se dá klikat myší. Po jejím stisknutí se zobrazí následující znímek prezentace:

Spuštěná prezentace PowerPoint

Prezentaci není nutné ovládat ručně. PowerPoint nabízí jednu elegantní možnost - pro každý snímek nastavit čas zobrazení. Jakmile čas zobrazení vyprší, tak PowerPoint automaticky přede na následující snímek. A tak by to dělal až do konce prezentace.

Načasování snímků nejjednodušeji uděláme následujícím způsobem. Budeme potřebovat hotovou prezentaci. Protože si tu prezentaci spustíme. Jakmile se spustí první snímek. Začneme mluvit. PowerPoint automaticky začne nahrávat čas během kterého chcete ústat u jednoho snímku. Jakmile budete hotovy, tak stiskněte mezerník a celý postup zopakujte u dalšího snímku.

  1. Klikněte na záložku Prezentace.
  2. Zvolte příkaz Vyskoušet časování.
časování prezentace v PowerPointu

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Ukončení projekce

Po promítnutí posledního snímku obrazovka zčerná a objeví se na ní nápis o ukončení prezentace:

Ukončení prezentace PowerPoint

Prezentaci můžeme uzavřít i předčasně pomocí klávesy ESC.

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint

© Fotis Fotopulos, 2011

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2011

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Úvod
Zajímavé odkazy
Půjčky