Spuštění prezentace Microsoft PowerPoint

Prezentaci spustíme následujícím způsobem:

Spuštění prezentace PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Ovládání prezentace

Předvádění prezentace spočívá v postupném zobrazování snímků prezentace. Zobrazení snímků můžeme nastavit automaticky nebo ručně ovládat v průběhu předvádění prezentace. Při ručním ovládání se využívají tlačítka v levé dolní části, které se zobrazí spuštění prezentace:

Ovládání prezentace PowerPoint

Zobrazovat snímky při projekci vpřed se dá i kliknutím myši nebo stisknutím klávesy ENTER.

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Ukončení projekce

Po promítnutí posledního snímku obrazovka zčerná a objeví se na ní nápis o ukončení prezentace:

Ovládání prezentace PowerPoint

Prezentaci můžeme uzavřít i předčasně pomocí klávesy ESC.

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint

© Fotis Fotopulos, 2009

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2009

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Úvod
Zajímavé odkazy
Půjčky