Formátování písma v PowerPointu

Někdy se vyskytne potřeba vložit do prezentace text způsobem, který nenabízí žádná šablona. Vložení textu si ukážeme na příkladu:

Formátování písma PowerPoint

Do hotového textového pole můžeme vkládat text, který se v této kapitole naučíme upravovat. Odborně řečeno formátovat. Jakékoliv úpravy písma provadíme pomocí následující nabídky:

Formátování písma PowerPoint

Teď si popíšeme formátovací nástroje obsažené v okně PÍSMO:

Formátování písma PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Formátování odstavce

Odstavec je text ukončený stiskutím klávesy ENTER. Proto se odstavec může skládat z jednoho až více řádků. Pokud píšeme v šabloně do automatického textového pole, tak při psaní za nás řádky zalamuje PowerPoint. Odstavec můžeme zarovnat takto:

Formátování odstavce PowerPoint

Odstavce výše uvedeným způsobem zarovnáváme pomocí těchto příkazů:

Nabídka formát PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Řádkování v PowerPointu

Řádkování je vzdálenost mezi řádky v odstavci. V PowerPointu je standartně nastavené řádkování 1. Změny v řádkování provádíme zde:

Řádkování PowerPoint

Na ukázce si názorně ukážeme, jak se nastavuje velikost mezery mezi odstavci:

mezery mezi odstavci PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Odsazení textu

Odsazení je posunutí textu. Text se posouvá pro zvýraznění důležitosti jednotlivých textů. Méně důležité informace jsou pomocí odsazení posouvány doleva. PowerPoint umožňuje použít pět stupňů důležitosti pomocí odsazení.

Odsazení provedeme následujícím způsobem:

Odsazení textu PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Odrážky a číslování

Odrážky jsou ozdobné grafické symboly na začátku prvního řádku odstavce. Číslování je to samé, ale na začátku místo grafického symbolu je číslo. Odrážky a číslování vytvoříme následujícím způsobem:

Odrážky a číslování PowerPoint

Rozdíl mezi odrážkami a číslováním vypadá takto:

Odrážky a číslování PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Nastavení vzdáleností textu

Vzdálenost textu nastavujeme pomocí zarážek, které najdeme na pravítku. Posouváním zaražáky měníme vzdálenosti mezi textem prezentace:

Nastavení vzdáleností textu PowerPoint

Posunutím zarážky změníme vzdálenost mezi číslicí a textem:

Nastavení vzdáleností textu PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Další možnosti textu

V prezentacích se textem šetří. Vhodný symbol dokáže mnohdy říct více než celé věty. Speciální symboly vložíme do prezentace následujícím způsobem:

1. Speciální symboly:

Speciální symboly PowerPoint

Prezentaci oživí i zvláštní textové efekty. PowerPoint umožňuje využívat ozdobné písmo, kterému se říká WordArt:

2. WordArt:

WordArt PowerPoint

Někdy se stane, že je vhodné vidět na snímku jeho pořadové číslo. Číslo snímku se v prezentaci zobrazí v místě, ve kterém máme textový kurzor. Pokud si nikam nevložíme textový kurzor, PowerPoint nám nabídne vložení čísla snímku do záhlaví nebo zápatí.

3. Číslo snímku:

Číslo snímku PowerPoint

Do prezentace můžeme vložit i datum a čas ve dvou variantách. Buď je zadáme napevno, nebo se bude zobrazovat aktuální datum a čas.

4. Datum a čas:

Datum a čas PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Velikost písmen

PowerPoint nabízí možnost měnit v prezentaci velikost písmen:

Velikost písmen PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint

© Fotis Fotopulos, 2009

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2009

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Úvod
Zajímavé odkazy
Půjčky