Spuštění programu PowerPoint

Program se dá spustit několika způsoby, ale ukážeme si ten nejzákladnější. Klikneme na tlačítko START, myší najedeme na položku PROGRAMY a ze seznamu vybereme MICROSOFT POWERPOINT a kliknutím ho spustíme:

Spuštění programu PowerPoint

Spouštění přes nabídku START a PROGRAMY má jedu velkou výhodu. V položce PROGRAMY najdeme všechny dostupné programy, které se nacházejí v počítači. Proto tam najdeme i programy, které nemají zástupce na hlavní ploše nebo na liště.

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Začínáme psát prezentaci

Po spuštění programu se zobrazí následující pracovní obrazovka PowerPointu:

Začínáme psát prezentaci PowerPoint

Takto vypadá pracovní prostředí PowerPointu. V pracovní ploše je zobrazený první snímek naší budoucí prezentace. Zobrazený snímek PowerPoint nabídne při každém spuštění programu. Jeden snímek na výběr je málo. Proto PowerPoint nabízí mnoho hotových šablon, nebo si můžeme snímek udělat snímek podle vlastního uvážení:

Začínáme psát prezentaci PowerPoint

Pokud zvolíme ze šablony návrhu, zobrazí se v pravé části obrazovky výběr předpřipravených šablon:

Začínáme psát prezentaci PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Vložení textu do šablony

Při vkládání textu je důležité se naučit ve snímku pohybovat. Nejjednodušší je pohyb pomocí myši. Stačí pohybovat pomocí myši s kurzorem a tak vkládat do polí šablony podle potřeby. Jakmile jsme s kurzorem nad šablonou, tak jednou klikneme levým tlačítkem myši a objeví se textový kurzor:

Vložení textu do šablony PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Oprava napsaného textu

Každému se stane, že udělá překlep, a bude ho chtít opravit, nebo napíše text a rozhodne se v něm někerá slova opravit. Opravy jsou v PowerPointu jednoduché a už teď umíme některé kroky. Už umíme umístnit kurzor, kam chceme. Teď už se naučíme označit souvoslý text a řekneme si, které klávesy se používají k editaci. A to je všechno, co potřebujeme znát k opravám napsaného textu:

Oprava napsaného textu PowerPoint

Označený text nebo jakýkoliv objek můžeme úplně ze snímku smazat klávesou DELETE. Při opravách jednotlivých písmenek ve slovech nepoužíváme označování. Stačí umístnit textový kurzor za písmeno, které chceme smazat a stiskneme klávesu BACKSPACE:

Oprava napsaného textu PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Kopírování v PowerPointu

Kopírování je množení. Kopírovaný objekt zůstane na svém místě a k němu získáme stejnou kopii, kterou si můžeme kamkoliv umístnit. Kopírovat můžeme samostatný text, obrázek, fotku, grafické prvky a části šablon.

Po označení můžeme začít kopírovat. Kopírovat můžeme pomocí klávesové zkratky CTRL + C nebo kliknutím na pravé tlačítko myši. Pak z nabídkového okna odkliknutím zvolíme příkaz KOPÍROVAT.

Kopírování PowerPoint

Kopírovaný objekt se dá vkládat i klávesovou zkratkou CTRL + V.

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Vyjmutí textu v PowerPointu

To, co je označené, zmizí, a proto to můžeme přenést na nové místo.

Jakmile je text označený, můžeme se pustit do vyjmutí. Vyjmutí můžeme provést pomocí klávesové zkratky CTRL + X nebo kliknutím na pravé tlačítko myši. Pak z nabídkového okna odkliknutím pole Vyjmout:

Vyjmutí textu PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Uložení udělané práce

Každou prezentaci, kterou chceme uchovat, musíme uložit. Pokud prezentaci neuložíme, tak ji vypnutím programu ztratíme. Ztráta prezentace znamená, že ji musíme podruhé napsat, a to je práce navíc.

Myší rozklikneme položku SOUBOR a z nabídkového okna odklikneme položku ULOŽIT JAKO. V nabídkovém okně vyplníme kolonku NÁZEV SOUBORU a pak už jenom odklikneme tlačítko ULOŽIT:

Uložení PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Vytištění prezentace v PowerPointu

Před tisknutím práce je rozumné se v náhledu podívat, jak bude vypadat. Náhled na stránku najdeme v nabídce SOUBOR. Pak už jenom z nabídkového okna vybereme příkaz NÁHLED. Když se nám dokument v náhledu líbí, můžeme se pustit do jeho vytištění:

Vytištění prezentace PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Odeslání prezentace e-mailem

Svoji prezentaci můžeme odeslat přímo z PowerPointu a ani nemusíme otevírat program pro práci s e-mailem. Platí to v případě, že máme nainstalovaný program Outlook. Otevřeme nabídku SOUBOR a vybereme příkaz ODESLAT.

Pak už stačí jenom vybrat druh příjemce pošty:

1. PŘÍJEMCE POŠTY: naše prezentace vytvořena v PowerPointu se uloží přímo do těla poštovní zprávy.
2. PŘÍJEMCE POŠTY JAKO PŘÍLOHA: naše prezentace se odešle jako soubor dopisu. Vytvoří se příloha dopisu a tě lo dopisuje prázdné. Je to nejvhodnější forma odeslání.

A pak už stačí odkliknout tlačítko ODESLAT.

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint


Zavření programu PowerPoint

Po uložení prezentace program ukončíme přes nabídku SOUBOR, ve které odklikneme nabídku KONEC:

Zavření PowerPoint

Další stránky věnující se programu Microsoft PowerPoint

© Fotis Fotopulos, 2009

Obrázky © Fotis Fotopulos, 2009

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace se nesmí reprodukovat, ukládat do informačních systémů či rozšiřovat jakýmkoliv způsobem, ať již polygraficky, fotografickou reprodukcí, elektronicky, audio a video cestou, ani jinými prostředky bez písemného souhlasu majitele práv.

Úvod
Zajímavé odkazy
Půjčky